T&G Workshop Blog

T&G Workshop'un faaliyetleri ve faaliyet alanı ile ilgili haberler ve makaleler

Kobi Mentörlüğü Eğitim Programı"TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı" kapsamında hazırlanan ve "Mentors Network Turkey" tarafından 09-20 Şubat 2016 tarihleri arasında 7 tam gün süre ile verilecek olan KOBİ MENTÖRLÜĞÜ Eğitim Programındayız. 

TÜBİTAK Mentör havuzunun nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi, mevcut ve bundan sonra açılacak destek programlarında, KOBİ ve yeni girişimlere yönelik uygulanan mentörlüğün daha nitelikli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada KOBİ'lerin;

  • Ürün ve teknoloji geliştirmeden proje yönetimine,
  • Tasarım ve modellemeden prototiplemeye
  • Ürün konumlandırma ve markalaşmadan, yeni pazarlara giriş ve büyümeye
  • Değer önerisi yaratma ve iş modeli geliştirmeden, şirket yönetimi ve finansal kaynaklara erişime
kadar ihtiyaç duydukları alanlardaki mevcut durumlarını analiz ederek,ihtiyaçları doğrultusunda mentörlük hizmeti verecek kişilerden oluşan nitelikli mentör havuzunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak: Mentors Network Turkey


Tübitak Mentör Eğiticisi

TÜBİTAK Mentör havuzunun nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi, mevcut ve bundan sonra açılacak destek programlarında, KOBİ ve yeni girişimlere yönelik uygulanan mentörlüğün daha nitelikli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada KOBİ'lerin;

  • Ürün ve teknoloji geliştirmeden proje yönetimine,
  • Tasarım ve modellemeden prototiplemeye
  • Ürün konumlandırma ve markalaşmadan, yeni pazarlara giriş ve büyümeye
  • Değer önerisi yaratma ve iş modeli geliştirmeden, şirket yönetimi ve finansal kaynaklara erişime
kadar ihtiyaç duydukları alanlardaki mevcut durumlarını analiz ederek,ihtiyaçları doğrultusunda mentörlük hizmeti verecek kişilerden oluşan nitelikli mentör havuzunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak: Mentors Network Turkey

Loading