T&G Workshop Blog

T&G Workshop'un faaliyetleri ve faaliyet alanı ile ilgili haberler ve makaleler

2014′te Mobile ve Tüketici Tecrübesine Önem Verilecek

Geçtiğimiz yıl da yıl sonu değerlendirmemize katılan PayPal Türkiye Ülke Direktörü Kıvanç Onan, bu yıl ki dosyamıza da konuk oldu. 2011 yılında Türkiye pazarında faaliyet vermeye başladıklarında 1 milyon üyeye sahip olduklarını söyleyen Onan, 2013 yılı sonunda üye sayılarını 2 milyonun üstüne çıkardıklarını belirtiyor. 

Kıvanç Onan’ın Türkiye e-ticaret sektörü değerlendirmelerinin yanı sıra, alternatif ödeme sistemlerine dair görüşlerini ve PayPal Türkiye’nin 2014 yılı planlarını da röportajımızda okuyabilirsiniz. 

2012 ile kıyasladığımızda sizce Türk e-ticaret sektörü 2013′ü nasıl geçirdi? Ne gibi değişiklikler oldu, sektör sizce büyüdü mü? 

2013’ e-ticaret alanında biraz daha konsolidasyon yılı oldu diyebiliriz. 2012 ile karşılaştırıldığında mevcut şirketlerin pozisyonlarını pekiştirdiklerini görüyoruz; ama yeni girişimlerin de çok büyük çıkışlar yapmadığı bir yıl oldu. Sektörün büyüme ivmesinin önceki yıllarla karşılaştırıldığında Ekim ayına kadar biraz daha düşük olduğunu tahmin ediyoruz. Ekim ayından sonra ivme artmasına rağmen, sektör yıl sonunu, muhtemelen yüzde 40 civarında bir oranla kapatacaktır. Bu yıl ayrıca bir çok perakende şirketinin de online alışverişe açıldığı bir yıl olduğunu gözlemledik. Diğer ülkelerdeki gelişime benzer bir şekilde, perakende oyuncularının giderek daha fazla e-ticaretin büyümesinde katkısı olacaklarını düşünüyoruz. 

Bizim öngörülerimizden bir tanesi de mobil hacmin daha hızlı büyümesi yönündeydi. Her ne kadar 2012 ile karşılaştırıldığında, bu yıl mobil hacmin arttığına işaret etse de, sanıyorum iş yerlerinin mobilizasyon konusunda daha yavaş olmaları bu kanalın dünya ölçeklerinin gerisinde kalmasına yol açıyor. 2014’e geldiğimizde mobilleşmeyen sitelerin tüketicilerin tercihlerinin gerisinde kalacaklarını düşünüyoruz. 

2013 yılını online ödeme sistemleri açısından ele alacak olursak Türkiye ve dünyada nasıl gelişmeler yaşandı? Alternatif ödeme sistemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Alternatif ödeme sistemleri açısından da oldukça hareketli bir yıl oldu. Artan şekilde yerel girişimlerin bulunması tüketicilerin ve işyerlerinin alternatif ödemelere karşı bilincini artırdı. Pazar lideri olarak bu alanda çalışan firma ve çözümlerin artmasını, e-ticaret sektörünü büyütmesinden dolayı memnuniyetle karşılıyoruz. 

Dünyada ise rekabetin hızla omni-channel, mobile ve mağaza içi tecrübelere kaydığını gözlemledik. PayPal açısından oldukça farklı inovasyonları hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. PayPal Here, PayPal Beacon gibi yeni ürünlerimiz piyasa çıktı. Bu rekabetin 2014’te de devam edeceğinin ve yeni bir çok start-up’ın bu alanda atılım yapmaya çalışacağını düşünüyorum. 

PayPal Türkiye olarak 2013′ü nasıl geçirdiniz? Sene başındaki hedeflerin ne kadarını gerçekleştirdiniz? 

2011 yılında Türkiye pazarına girdiğimizde 1 milyona yakın kayıtlı kullanıcımız vardı. 2013 yılını 2 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcı ile ile kapatacağız. Bununla birlikte kullanıcıların her e-ticaret alışverişlerinde PayPal’ı kullanabiliyor olması önemli. Bu noktada, küçük büyük her e-ticaret firması ile entegrasyonlarımızı artırıyoruz. Entegrasyonumuzun çok hızlı gerçekleşebilmesi bizim en önemli avantajlarımızdan. 

Bizim açımızdan ilginç olan bir gelişme de, Türkiye’deki işletmelerin yurt dışına açılma noktasında ki atılımı oldu. Bu noktada beklediğimizden fazla talep alıyoruz ve yurt dışına satışlarımızda yüzde 100’e yakın bir büyüme gözlemliyoruz. Bu pazarların daha çok Orta Doğu ve Rusya olması da oldukça ümit verici, zira tüketici açısından bu pazarlardaki e-ticaret adaptasyonu oldukça hızlı artıyor.

PayPal olarak 2014′te Türk e-ticaret sektöründe ve ödeme sistemleri konusunda neler yapmayı hedefliyorsunuz? Son kullanıcıya ve iş yerlerine yönelik ne gibi planlarınız var?

Bizim için bu sene üç öncelik var diyebiliriz. Birincisi e-ticarete yeni alışan veya alışamayan kitleleri daha fazla ve daha hızlı sektöre katabilmek. Onların önündeki engellere çözümler üretebilmek. Yılbaşıyla birlikte bu noktadaki projelerimizi duymaya başlayacaksınız.

İkinci öncelik ise, işyerlerini mobil ticarete yatkın hale getirmek. Bunu özellikle küçük ve orta ölçekli firmaları mobilizasyon konusunda destekleyerek yapacağız.

Üçüncüsü ise, özellikle PayPal ile yurt dışına satışları artırmak olacak. Türkiye bölgede bir eticaret merkezi olabilme potansiyeline sahip ve biz bu fırsattan yararlanmak istiyoruz.

2014′te Türk e-ticaretini sizce neler bekliyor? 2014′te en çok ne konuşulacak?

Mobilin önemli bir atılım yapacağını; ikinci olarak da, genel anlamda tüketici tecrübesine daha fazla önem verileceğini düşünüyorum. Şu anda Türkiye’de en iyi ve en büyük sitelerde bile alışveriş tecrübesi ve check-out süreçleri dünya standartlarının çok altında. Sanıyorum, 2014’te birçok firmanın satışa dönüşüm oranlarını artırmak için yeni alışveriş akışları tasarlayacaklarını, bunu da özellikle mobil ile uyumlu hala getireceklerini düşünüyorum.

PayPal globalde birçok farklı ödeme metodunu fiziki mağazalarda da test ediyor (PayPal Beacon, PayPal QR kod vb). Bu tip uygulamalar Türkiye’de ne zaman kullanılmaya başlanacak? Bununla ilgili ne tür alt yapı çalışmaları yapıyorsunuz?

İnovasyon, bizim için öncelikli bir konu. Araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı kullanıcılarımıza yeni ödeme tecrübeleri sunma ve ödeme sistemleri piyasasına inovatif çözümler getirme doğrultusunda yürütüyoruz. Omni-channel bu senenin ve gelecek senenin de mutlaka en gözde alanı olacak. Bununla birlikte bu projelerin bir pazarda tüketici alışkanlığı kazanabilmesi için
birkaç ön koşul var.

Mobil alışkanlıklar, penetrasyon, alışveriş tercihleri, mevcut perakende süreçleri, regülasyon uygulamaları vb. Bu açıdan 2014, sanırım Türkiye’de bu tarz ürünlerin tanıtımı için erken olacaktır. Ama bununla birlikte, bu tarz tecrübeleri yaşatacak belirli kullanım alanlarında, bazı pilot çalışmalarımızın olacağını söylemekle şimdilik yetineyim.


Kaynak: Sinan Oypan - www.eticaretmag.com
Loading