T&G Workshop Blog

T&G Workshop'un faaliyetleri ve faaliyet alanı ile ilgili haberler ve makaleler

Yurtiçi Kargo: 2014'te Çapraz Kanallar Üzerinden E-ticaretin Sürdürebilirliği Öne Çıkacak

Yavaş yavaş sonuna geldiğimiz 13/14 dosyamızın bugünkü konuğu Yurtiçi Kargo. Geçen yılki dosyamızda da yer alan Yurtiçi Kargo’nun 2012′deki hizmetlerinin yüzde 10 ile 15′lik bir bölümü e-ticaretten gelmekteydi ve şirket geçen yıl sektöründe büyümesiyle beraber yüzde 50′lik bir büyüme gerçekleştirmişti. 2013′te ise şirket Nisan ve Ağustos arasındaki durgunluğun ardından 3. ve 4. çeyrekte büyümeye devam etti. Röportajımızın devamında Yurtiçi Kargo’nun Türkiye lojistik ve e-ticaret sektörüne dair görüşlerinin yanı sıra 2014 öngörülerini de okuyabilirsiniz. 

2012 ile kıyasladığımızda 2013′te Türk e-ticaret ve lojistik sektöründe size göre ne gibi gelişmeler yaşandı? Sektörde neler değişti? 
2013 yılında, üçüncü havalimanı ile üçüncü Boğaz Köprüsü’nün temellerinin atılması gibi Türkiye’nin ulaştırma altyapısını güçlendirecek projelerin varlığının yanı sıra, demiryollarının serbestleştirilerek özel sektöre açılması, intermodal taşımacılığın geliştirilmesi ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik yönetmeliğin yürürlüğe girmesi Türk lojistik sektörünü etkileyecek önemli gelişmeleri oluşturmaktadır. 

E-ticaret sektöründe ise, dünyada ve Türkiye’de internet erişimi olan nüfusun sayısındaki hızlı artış, mobil internet erişim hızının giderek yükselmesi ve bu erişimin ucuzlaması online ticareti teşvik etmeye devam etmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de 2013 yılı sonu itibariyle, yaklaşık 5 milyon kişinin online ortamda toplam 31 milyar liralık mal ve hizmet satın almış olacağı öngörülmektedir. 

Private shopping sitelerinin açtığı kanal aracılığı ile artık her marka kendi e-ticaret yapısını hızla tamamlamakta ve daha önce bu alanda bulunan satışları kendi kanallarına kaydırmaktadır. Yatay e-ticaret kurguları yerlerini portal yapılara bırakırken daha dikey uzmanlaşmış siteler ve inovatif çözümler dikkat çekmeye başladı. Bu değişim hem bir dengeye gelindiğini göstermekte hem de artık farklı olanın ön plana çıkacağı bir değişime işaret etmektedir. 

Yurtiçi Kargo olarak 2013 yılını nasıl geçirdiniz? Senenin başında koyulan hedeflerin ne kadarı gerçekleşti? 

Yurtiçi Kargo olarak 2013 yılı için belirlediğimiz hedeflerin tümüne ulaşılacağını öngörmekteyiz. Özellikle yıl ortasında, Nisan – Ağustos döneminde, sosyal olayların da etkisi ile oluşan durgunluk, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yerini büyüme trendine bıraktı. Bu gelişmenin hedeflerimize ulaşmamızda da çok önemli katkısı oldu. 

Geçtiğimiz yıl Yurtiçi Kargo’nun hizmetlerinin %10-15′ini e-ticaret sektörü oluşturuyordu. 2013′te bu oran ne kadar değişti? E-ticaret sizin hacminizin ne kadarını oluşturuyor ve bu büyümeye etkisi ilerleyen dönemlerde nasıl olacak?

E-ticaret’in toplam hacmimizdeki payı oransal olarak 2012’deki payının üzerine çıkmıştır. Sektörün önde gelen marka, portal ve private shopping yapılarının kargo gönderimlerinde bizi tercih etmesi ve özellikle e-ticarette yaşanan büyüme rakamları direkt bu sektöre ait adetlerimizi olumlu yönde etki etmiştir. Mobil internet erişimindeki artış ile hızlı ve dinamik yaşam tarzı, internet yapısının güçlenmesi ve ucuzlaması, hem e-ticaret’in hem de bu segmente hizmet sunan Yurtiçi Kargo’nun her yıl çift hanelerle büyümeye devam edeceğinin bir göstergesi olduğu inancındayız.

2014 yılında Yurtiçi Kargo olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? E-ticaret sektörüne yönelik hedefleriniz nelerdir?
Bu sektörde hem hizmet veren hem de hizmet alan kurumlar arasındaki maliyet odaklı yaklaşımın yerini kaliteli hizmet önceliğine bırakmasını, teknolojik gücü olan ve bunu müşteri memnuniyeti ile birleştiren çözümlerin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Bu nedenle önceliğimiz, Yurtiçi Kargo markasının ve sunduğu kaliteli hizmetin sektörde kalıcı bir değer olarak tanımlanması amacıyla hem iç hem de dış müşterilerimizin memnuniyetine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek olacaktır. Özellikle e-ticaret alanında, gerek mevcutta satış yapan gerekse satışa yeni başlayacak olan müşterilerimizin hızlı ve pratik bir şekilde uyumu için Self-Servis online kargo yönetim uygulamamızı daha çok kullanıcıya ulaştırmak, bilgi akışını ve kargo sürecini hızlandıracak entegrasyon altyapılarımızı sürekli geliştirmek 2014 yılındaki öncelikli hedeflerimiz arasında yer
almaktadır.

2014′te Türk e-ticaretini sizce neler bekliyor? 2014′te en çok ne konuşulacak?

Etkili içerik kullanımı, çapraz kanallar üzerinden e-ticaretin sürdürülebilirliği, mobil pos cihaz kullanımı ve nişleşmiş sosyal e-ticaret siteleri 2014 yılında Türk e-ticaret sektörünün gündeminde yer alacak konular olarak öngörülmektedir. Ayrıca, 2014 yılında e-ticaret mevzuatında yapılması planlanan değişiklikler ile birlikte mesafeli sözleşmeler, bilgi güvenliği, kişisel bilgilerin kullanımı, e-fatura ve e-imza gibi birçok unsurun sektörde daha fazla önem kazanması beklenmektedir.


Kaynak: 29 Aralık 2013 - Sinan Oypan (www.eticaretmag.com)
Loading